Företagsanpassad utbildning

I samband med köp och uppstart av ett program är effektivaste sättet att komma igång om man kan kombinera en utbildning med att man startar upp ditt företag. Vid en företagsanpassad utbildning går man gemensamt igenom företagets flöden och rutiner. Går igenom programmets grundinställningar. Ser till så at de programdelar som används normalt blir effektiv utnyttjade och söker rutingenvägar i programmet. Allt för en effektiv användning.

En företagsanpassad utbildning kan också behövas som en rutingenomgång efter en tid i drift där man försöker hitta effektivare flöden, eller om man missat några finesser som programmet erbjuder.

Utbildning vid ny personal

I samband med nyanställning eller skifte kan det vara viktigt med en bra programgenomgång. Ofta kan man då också hitta nya rutinflöden om man får in personal som kommer från ett annat företag och med andra rutiner. En gemensam sittning med en programkonsult kan spara in många dyrbara och förlorade timmar.

Programgenomgång och finesser

I samband med att programmen utvecklas låter man ofta bara en uppdatering ske, men man missar att det tillkommit nya finesser som kan hjälpa dig i vardagen. Då kan några timmars konsultation på plats hos Er vara till stor nytta. Oftast inleder man med att stämma av några normala inmatningsrutiner, ser om det görs något som onödigt, eller man tidigare missat några finesser. Man tar också en dialog om det finns programfunktioner man saknar. Det är inte helt ovanligt att funktionerna implementerats eller att man kan hitta andra arbetssätt för att finna lösningen på behovet.

Programanpassning och Blanketter

Fakturor, Följesedlar och andra rapporter är oftast en viktig del av företagets image utåt. Vi hjälper gärna till med att anpassa dina blanketter efter önskemål. Programanpassningar kan till viss del ske med hjälp av våra konsulter.