Med 25 års erfarenhet av administra­tiva program finns Datek Konsult till för DIG som hjälp med hela din affärssysteminvestering

Affärsidé
– att genom hög kompetens tillgodose
kundernas behov avseende inköp, uppstart
och drift av sin administrativa programvara,
samt vara kunderna behjälplig med goda
kunskaper om data och administration –

Du hittar oss i Eslöv, mitt i Skåne och med närhet till hela regionen. En stark leverantör, kombinerat med en lokal partner ger dig en kostnadseffektiv investering. Företaget grundades i maj 1996. 

datekbla

Datek Konsult, Herbert Felix väg 16, 241 37 Eslöv.
Mobil: 0705-21 01 13         Mail: info(at)datekkonsult.se