has_banner

Hogia Affärssystem är ett komplett system som hanterar ett obegränsat antal företag och räkenskapsår och passar de flesta företag, oavsett storlek.

Systemet är konstruerat för att hantera stora volymer och många samtidiga användare.

De olika delarna är fullt integrerade samtidigt som vi har lagt stor vikt vid att öppna upp mot olika för- och eftersystem via våra gränssnitt. Lite enklare! Mycket bättre!

Med hjälp av Hogia Affärssystemets Analys- och simuleringsmodul kan du göra en kvalificerad företagsanalys med hjälp av nyckeltal och ekonomiska modeller. Välj fritt mellan en mängd olika rapporter som stöd för att fatta rätt företagsekonomiska beslut.

Att investera i ett Affärssystem innebär att välja en helhetslösning, vilket ställer stora krav på funktionalitet, säkerhet och god supporthjälp.

Hogia Affärssystem är en storebror till Hogia Ekonomi och ska väljas om man har krav på många användare, har behov att  köra en fullständig SQL-databas eller behöver extrafunktioner. Datek Konsult hjälper dig att välja rätt.

VIP-kund
Som kund i Affärssystemet blir du automatiskt VIP-kund och får tillgång till Hogias specialsupport